asp-politiek.nl
De monarchie is in strijd met de rechten van de mens.
Alle inwoners van Nederland worden op basis van geboorte structureel benadeeld. In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en ge…