asp-politiek.nl
Cultuurrelativisme: Tolerant zijn voor intolerantie is het hoogste goed van regressief links.
Religieuze klederdracht als keuzevrijheid Het dragen van religieuze klederdracht is een cultuurgegeven dat we moeten eren in de westerse samenleving, aldus vele regressieve linkse politica en journ…