askthedentistphilippines.com
Ngipin ng Bata
John : Dapat bang bunutin ang ngipin ng bata? Ask the Dentist : Kung ang ngiping kapalit ay tumutubo na o kaya’y base sa age ay papatubo na o kaya’y nakita sa xray na nakaharang ito sa …