as.gonitsora.com
প্ৰকৃতি আৰু সমমিতি - Gonit Sora
শিল্পী:- প্ৰাঞ্জল গগৈ, ৰসায়নিক বিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় ষান্মাসিক, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়। গণিত চ'ৰা