artosalonen.com
Tosihintatalous ratkaisee viheliäisiä ongelmia?
Lähes kaikki tuotteet ovat alihinnoiteltuja jos huomioidaan niiden valmistuksesta ja käytöstä johtuvat ekologiset ja sosiaaliset haitat. Mutta on myös niitä tuotteita, joita suosimalla kaikki voittavat. Tosihintatalous on lähitulevaisuuden juttu, sillä sen avulla hahmottuu yhteiskunnan kokonaisetu. Samalla toteutuu vanha vastuullisuusperiaate, jonka mukaan negatiivisia kehityskulkuja tukevat toimijat maksavat aiheuttamistaan yhteiskunnallisista ja planetaarisista haitoista. Viheliäisten ongelmien aikakaudella yksittäisten asioiden