artosalonen.com
Se lisääntyy, mistä puhutaan - pitäisikö keskittyä elämän sisällöllisen rikkauden löytämiseen?
Se lisääntyy, mistä puhutaan. Ja se, mistä vaietaan, näyttää jäävän toteutumatta. Jokaisessa ihmisessä oleva ainutlaatuisuus on mahdollisuus, joka meillä yhteiskuntana on. Sen esiinsaamisesta pitäisi puhua? Siitä, kuinka jokaisessa ihmisessä on jotakin pysäyttävän myönteistä. Vallalla oleva edistysajattelu on luonteeltaan olemassaolevan koneiston rasvaamista. Se on vanhan parantelua maailmassa, jossa tarvitaan kokonaan uusia ajatuksia ja tekoja. Uuteen kurkottaminen onnistuu