artosalonen.com
Maailma on tihentynyt kudelmaksi
Maapallon ihmisten välillä on yhteys. Eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi sukulaisuuden ja ystävyyden perusteella. Taloudellinen toimeliaisuus liittää työntekijän ja työn tarjoajan toisiinsa. Turvallisuusyhteistyö perustuu voimien yhdistämiseen viholliseksi miellettyjä ihmisryhmiä vastaan. Myös tuotteiden ja palvelujen käyttäminen liittää lähellä ja kaukana toisistaan olevia ihmisiä, elinympäristöjä ja luonnonvaroja toisiinsa. Keskivertosuomalaisen kuluttamasta vedestäkin kuluu nykyään noin puolet