artosalonen.com
Ajatteluharhoja ja olemattoman kuvittelua
Nyky-yhteiskunnassa on pyrkimyksenä maksimoida kansalaisen hyvinvointi siten, että tavoitellaan mahdollisimman suurta bruttokansantuotetta. Näyttää kuitenkin siltä, että inflaation, valtionvelan ja yksityisen velan yhteisvaikutuksesta muodostuva vipuvarsi ei enää tulevina vuosina toimi kuten aikaisemmin vaan siitä on pikemminkin muodostumassa ongelma. Elämän aineellisen perustan jatkuvan vahvistamisen projekti on uhattuna, sillä talouskasvusta ei ole takeita tulevaisuudessa. Eteenpäin menemisen mittarina käyttämämme bruttokansantuote