artnetart.info
Mont Blanc jako pojęcie
Reżyserzy teatralni mają inklinacje do używania drabin jako symboli. Jeden reżyser, Adam Hanuszkiewicz, użył tego stopniowanego przedmiotu w celu umieszczeniu na nim Bogu ducha winnego aktora, mówi…