artnetart.info
Kiedy otacza ich krajobraz geometryczny to i życie się wydaje jakoś inaczej płynące niż w ogóle. Rozwielit i Janek Nuda często znajdują się na krawędzi, bowiem w ich otoczeniu krawędzi jest bez lik…