artiklar.nordicselkirkrex.com
Nedärvning för Selkirk Rex-genen
Hur nedärvs lockigheten? SLK är en autosomalt dominant gen som nedärvs i olika frekvens beroende på hur många kopior av genen katten har.