artdust.se
Veta Hopfällbar stege
Vacker hopfällbar stege för hem, kök, bibliotek och kontor. Det​ ​unika​ och luftiga ​stödhandtaget​ ​är​ ​en​ ​av​ ​de​ ​detaljer​ ​som​ ​gör​ ​stegen​ ​så​ ​uppskattad. ​Här​ ​kan​ ​du hålla​ ​i​ ​dig​ ​medan​ ​du​ ​sträcker​ ​dig​ ​efter​ ​något​ ​högt​ ​upp,​ ​och det översta steget har extra djupt så att man alltid står stadigt. Veta​ ​gör​ ​sig​ ​även […]