arriant.org
Monogràfics
Els temps en què vivim estan marcats per canvis molt ràpids i d’una gran complexitat. Avui a l’educació formal i no formal conviuen molts contextos culturals, socials i familiars. Això implica que els professionals de l’educació es vegin abocats a gestionar aquesta riquesa i varietat de contextos complexos per poder realitzar la seva