arquitecturadegalicia.eu
Rexistros da propiedade de Vigo | AG
"O proxecto organiza o seu funcionamento a través dun patio, resultado da suma dos patios herdados do parcelario, e que adquire así unha escala pública, e que se constitúe en aglutinador funcional e de identidade do edificio" Irisarri+Piñera