arquitecturadegalicia.eu
Plan parcial de Vite e 248 vivendas | AG
"A sensibilidade moderna combínase con referencias á arquitectura tradicional do centro histórico, como resulta do emprego dunha versión material actualizada das galerías tradicionais" Celestino García Braña