arquitecturadegalicia.eu
Pesqueira Vasco - Galega | AG
O edificio, que proxectan en 1960 para unha empresa pesqueira, debe resolver un complexo programa industrial en varias plantas, situado nun frente marítimo. A resposta arquitectónica de Pérez-Lorente e Yáñez é unha peza de superficies limpas, con ocos organizados en largas bandas. A Aparente simplicidade formal enriquécese coa disposición dos ocos, que reflexan as particularidades do programa interno, acusando diferenzas de disposición en cada unha das catro plantas