arquitecturadegalicia.eu
Novo edificio de xulgados | AG
"O carácter público condiciona boa parte das opcións de proxecto: a distribución interior será resolta a partires da comprensión global que dá o espazo central do vestíbulo en toda a altura do edificio" Baltar, Bartolomé e Almuiña