arquitecturadegalicia.eu
Escola de maxisterio | AG
"O edificio contempla a relación cultural co lugar por medio da súa intensa fragmentación. Con iso consegue situalo á escala dos edificios pequenos que forman a contorna evitando toda maxestosidade" Mihai Brencea