arquitecturadegalicia.eu
Colexio internacional O Castro | AG
O colexio nace da proxección dun espazo educativo que permita sobrepasar os estándares europeos exixibles na escola europea do futuro.Con unha superficie de 9000 metros cadrados construidos, aparece na zona de polígonos entre Porriño e o Campus universitario de Vigo.