arquitecturadegalicia.eu
Acondicionamento das ribeiras do río Sarela | AG
"Unha actuación reurbanizadora, consolidando o itinerario peonil que une o cabo da rúa de Entre Galeras co rueiro de Figueiriñas. O río actuará como soporte paisaxístico e límite desta actuación" X. L. Pérez Franco