arquitecturadegalicia.eu
Hortas en Caramoniña | AG
"Confiamos en que a resolución dos problemas de accesibilidade, conxuntamente coa actividade proposta, favoreza non só a sustentabilidade da actuación, senón que mellore sensiblemente a calidade de vida da veciñanza" Abalo Alonso arquitectos