arnesdatter.no
Første preik på to år
Evangelium Joh 9,1-7.35b-38 1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født bli…