arnesdatter.no
Navnet
Hva heter du? Jeg heter Maren. Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen. Mon tro om Jesus noen ganger drømte om å endre navn? (…)