arkiv.rodarummet.org
Rött Forum
Skriftserie utgiven av Revolutionära Marxisters Förbund (RMF, nuvarande Socialistiska Partiet) i början av 1970-talet. Rött forum 1, 1971, Kaj Håkansson, Stalinismen, fronterna och vietnamrörelsen …