arkiv.rodarummet.org
Fjärde Internationalen 1989-1996
Redaktionsmedlemmar under denna tid var Robert Thavenius (till 1990), Mats Bladh (till 1990), Ingemar Sandström, Lars (Gus) Kaage, Per-Erik Gustafsson (1989), Staffan Lindhé (till 1993), Peter Bel…