arkiv.rodarummet.org
Fjärde Internationalen 1982-1988
Redaktionsmedlemmar under denna period var Martin Fahlgren (till 1985), Björn Larsson (till 1984), Christina Schmidt (till 1985), Robert Thavenius, Per-Erik Wentus (1982-84), Mats Bladh (från 1984)…