arkiv.rodarummet.org
Fjärde Internationalen 1969-1975
De nummer av Tidskriften Fjärde Internationalen som gavs ut under den tid Socialistiska Partiet hette RM (Revolutionära Marxister) och RMF (Revolutionära Marxisters Förbund). Under denna period var…