arkiv.rodarummet.org
Fjärde Internationalen
Teoretisk tidskrift som gavs ut av Revolutionära Marxisters Förbund (RMF), Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF) och Socialistiska Partiet (SP) mellan 1969 och 1996. Heter numera Röda Rummet. Arkive…