arkiv.rodarummet.org
Bolsjevik
Tidning som gavs ut i två nummer av Bolsjevikgruppen, en av de två grupper som bildade Revolutionära Marxisters Forbund (RMF), dagens Socialistiska Partiet.