arkiv.rodarummet.org
Marxism, modernism & det nya århundradet
Intervju med Michael Löwy Efter stalinismens fall har en omfattande debatt uppstått inom vänstern om den traditionella marxismen fortfarande håller måttet. Den handlar om arbetarklassen och dess ro…