arkiv.rodarummet.org
Den ryska socialdemokratins organisationsfrågor
FÖRORD I början av detta århundrade var Ryssland ett efterblivet land. Den övervägande delen av befolkningen fick sin utkomst från jordbruket. Industrin som fanns var starkt koncentrerad. Den var t…