arkiv.rodarummet.org
Signalkapitalismens nätverk – Flödets trollkraft och fondens tvingande tyngd
I en tid, när tidrummet komprimerats av teknologi och uppdrivet tempo, härskar inte informationen utan signalen. Man säger att vi lever i ett informationssamhälle, men finansvärlden är ett signalka…