arkiv.rodarummet.org
Paris. Från studentoroligheter till en proletär socialistisk revolution
Av Pierre Frank. Från antologin De nya revolutionärerna, Aldus Bonniers 1969, red Tariq Ali. Paris. Från studentoroligheter till en proletär socialistisk revolution Maj 1968 har gått till den frans…