arkiv.rodarummet.org
Kritik av den politiska ”Nya hushållsekonomin”
– en granskning av Gary S. Beckers `A Treatise on the Family´ C-uppsats av Dick Forslund, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, 1999. Denna uppsats är inspirerad av en text s…