arkiv.rodarummet.org
Facket i USA
Arbetarrörelsen i USA befinner sig idag i sin kanske djupaste kris någonsin. För något år sedan, när jag tillsammans med tusentalet fackliga gräsrotsaktivister vid tidskriften Labor Notes konferens…