arkiv.rodarummet.org
Därför kan socialismen aldrig vara en marknadsekonomi
En sak är viktig att ha klart för sig i plan/marknadsdebatten: den handlar inte om ekonomi. Diskussioner kring ekonomi uppfattas av många som svåra, ofta därför att de förs i avsiktligt döljande or…