arkiv.rodarummet.org
SKP i kris
Politisk kommentar av Martin Fahlgren i Tidskriften Fjärde Internationalen 2/1981 I månadsskiftet november-december förra året höll SKP sin tredje kongress. Det var ingen klang- och jubeltillställn…