arkiv.rodarummet.org
Kinas utrikespolitik del II 60-talet – På jakt efter nya allierade
Kinas position och roll i världspolitiken genomgick genomgripande förändringar under 60- och 70-talen. Detta skedde givetvis inte i ett vakuum, utan måste ses mot bakgrund av den internationella ut…