arkiv.rodarummet.org
Den kinesiska utrikespolitikens utveckling, del I
Folkrepubliken Kina väljer väg. »Ni lutar åt en sida. Alldeles riktigt. Sun Yat-sens fyrtioåriga erfarenhet har lärt oss att luta åt en sida, och vi är fast övertygade om att vi för att kunna segra…