arkiv.rodarummet.org
”Idén om strukturell rasism döljer det verkliga integrationsproblemet”
Domineras den officiella synen i frågorna om invandring och integration avideal och begrepp som skymmer viktiga företeelser, vilka bör utforskas för att skapa en verklig förståelse för problematike…