arkiv.rodarummet.org
Partibygget på arbetsplatserna – från socialdemokratin till kommunisterna
Inledning När vi ställer oss uppgiften att bygga upp ett nytt socialistiskt parti är en självklar utgångspunkt for oss att det partiet måste vara ett arbetarparti. Det är bara arbetarklassen som in…