arkiv.rodarummet.org
Den svåra vägen till Fjärde Internationalen
En av de positiva sakerna med Trotskijs Ryska revolutionens historia är att den vid sidan av konfrontationen mellan fientliga klasskrafter i denna revolution, visar på konflikterna och den kamp som…