arkiv.rodarummet.org
Åren då Fjärde Internationalen grundas(1933-38)
Det finns två skäl att studera åren 1933-38, den period då Fjärde Internationalen bildas. För det första ur historisk synvinkel: för att känna till och förstå de strider som formade oss och det pro…