arkiv.rodarummet.org
Om ”Lik i garderoben?” En rapport om VPK:s öststatskontakter
Sven-Eric Liedman, Kent Lindkvist, Lars-Arne Norberg och Ulf Nymark, Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser Recension och bokanmälan av John Andersson Staffan Skott h…