arkiv.rodarummet.org
Mellan två världar – Olof Lagercrantz spänningsfyllda livsgärning
Under sin tid som DN:s chefredaktör 1960-75 kom Olof Lagercrantz att bli en sinnebild för den rådande samhälleliga vänstervridningen och ideologiska klassresor. Den blåblodige ädlingen slet allt hå…