arkiv.rodarummet.org
I IVF-krigens och marknadskolonialismens era
– om en nygammal världsordning Ämnet är den nya världsordningen och behovet av en ny antiimperialistisk rörelse. Låt mig börja med att ifrågasätta ämnet! Är inte världsordningen i själva verk…