arkiv.rodarummet.org
Förbundet Kommunist, MIR, och Chile
I senaste numret av Kommunist organ för Förbundet Kommunist (FK) finns tre viktiga artiklar: En ledare om FK:s internationella uppgifter. Ett uttalande från FK:s centralkommitté om det internatione…