arkiv.rodarummet.org
Vad är UCK?
Nationella befrielsekämpar eller terrorister? Den gerilla som för första gången visade sig öppet i november 1997 liknade inte en gerilla i den skepnad vi är vana att se den. Medlemmarna var klädda …