arkiv.rodarummet.org
Kosovoalbanerna – ett folk utan stat
År 1913 beslöt dåtidens stormakter att dela Albanien. Nästan halva landet (regionen Kosovo) införlivades med Serbien. Det är den historiska bakgrunden till dagens konflikt mellan de västliga storma…