arkiv.rodarummet.org
Solidaritet med de chilenska arbetarna!
Uttalande från 4:e Internationalens förenade sekretariat 19/9 1973 Efter nederlaget för den bolivianska arbetarklassen i augusti 1971, blev Chile epicentrum för klasskampen i Latinamerika. Den inte…